کمپرسور اسکرو کوپل تسمه‌ای

کوپل تسمه ای یکی از رایج ترین روشهای انتقال دور و قدرت در کمپرسورها میباشد در این روش دور و قدرت الکتروموتور توسط پولی و تسمه به واحد هواساز منتقل می گردد.

با توجه به توان الکتروموتور تعدادی شیار بر روی پولی ها تعبیه می گردد و تسمه ها بر روی این شیارها قرار می گیرند و وظیفه انتقال دور و قدرت را انجام می دهند . هرچه توان الکتروموتور بیشتر باشد، تعداد تسمه ها نیز به نسبت آن بشتر می شود.

این روش دارای مزایا و معایبی میباشد:

مزایا:

• امکان استفاده از حداکثر توان الکتروموتور و تولید بالاترین حجم هوای فشرده با توجه به فشار کاری

• استفاده از تسمه بعنوان یک فیوز مکانیکی و جلوگیری از انتقال ضربه ها و لرزشهای الکتروموتور به واحد هواساز

• کاهش ابعاد کمپرسور به نسبت کمپرسورهای کوپل مستقیم

• امکان تعیین دور واحد هواساز و اخذ فشار و دبی مورد نیاز

معایب:

• ازبین رفتن حدود 5% توان الکتروموتور بصورت گرما در انتقال از الکتروموتور به واحد هواساز

• ایجاد نیروی شعاعی به بلبرینگ های الکتروموتور و احد هواساز و به طبع آن افزایش هزینه های نگهداری و تعمیرات و کم شدن فاصله زمانی بین تعمیرات

• تولید صدای بیشتر به نسبت کمپرسورهای کوپل مستقیم