خشک کن هوا از نوع جذبی و تبریدی

برای جذب بهتر رطوبت و داشتن هوای سالم باید از درایر استفاده نمود.

درایرها به دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند:

  • درایرهای تبریدی(Refrigeration Dryer)

در این درایرها هوای فشرده توسط مکانیزم تبرید سرد شده و در اثر این سرمایش مولکولهای آب تبدیل به قطره می شوند و قطرات توسط تله آبگیر تعبیه شده در درایرهای تبریدی جذب می شوند و نهایتا توسط اتودرین تخلیه می گردند. در این روش به نقطه شبنم 3c֯+ الی  5c֯+ میتوان رسید.

 از مزایای درایر تبریدی میتوان به عدم نیاز به سرویس و نگهداری منظم، عدم نیازمندی به شارژ مواد، افت فشار کم، کم مصرف بودن و دارای ابعاد کوچک نام برد.

  • درایرهای جذبی(Absorption Dryer )

در این نوع درایرها هوای فشرده از بین مواد جاذب رطوبت عبور داده می شود و این مواد بخارات آب موجود در هوای فشرده را جذب می نمایند.

درایرهای جذبی در سه مدل بدون حرارت، حرارتی و حرارتی بلوئردار تولید و عرضه می گردند.

در درایرهای جذبی میتوان به نقطه شبنم 70c֯- رسید.

از مزایای درایرهای جذبی میتوان به هزینه های تعمیرات و نگهداری کم، کیفیت هوای بسیار عالی، سهولت در تعمیرات و در دسترس بودن قطعات یدکی نام برد.