لوازم یدکی

کربن مولکولارسیو :

در واقع کربن مولکولارسیو نوعی از جاذب فوق العاده ای از ترکیب دونوع مواد از کربن اکتیو و زئولیت است . کاربرد اختصاصی آن در پروسه جذب اکسیژن از نیتروژن در سیستم هایی که نیتروژن ساز است که در واقع یکی از بخش های پروسس گاز طبیعی محسوب می گردد. کربن مولکولارسیو مزایای هر دو نوع جاذب را داراست. در واقع در مورد کربن مولکولارسیو تعریفی داشته باشیم از مواد اولیه کربن اکتیو ساخته می شود و از آن در جاذب های با کمتر از 10 آنگستروم استفاده می گردد.

المنت ها و فیلتراسیون:

برای جداسازی ناخالص ها در مایعات از روش فیلتراسیون استفاده می گردد. این روش بیشتر در پروسه تصفیه آب و سیالات به کاربر برده می شود. المنت ها در فیلتر های صنعتی در قسمت میانی جایگیری شده است که بخش مهم در پروسه فیلتراسیون است. بخش های مختلف در المنت ها تعیین کننده کاربرد آنها در صنعت است که هر کدام از آنها کاربردهای مختلفی دارد و همچنین هرکدام طراحی های مختلف دارد. در انتخاب هر کدام از این المنت ها کاربران براساس نیاز آنها برای فیلتراسیون می توانند بهترین نوع آن را انتخاب کنند که به درجه فیلتراسیون بستگی دارد.

اتودرین:

تعریف اتودرین به صورت اختصاصی یک ولو تخلیه خودکار در مخازن ها است. شیرهای خودکار که همان اتودرین است دارای کارایی بالا و همچنین افزایش طول عمر سیستم ها می گردد که محل قرارگیری آنها در قسمت خروجی مخازن است . اتودرین نقش اساسی در نگهداری کمپرسورهای باد به حساب می آید با استفاده از اتودرین می توانید از تخلیه پیوسته در تاسیسات اطمینان حاصل کرد که تاسیسات دچار نقص فنی نخواهد شد.

مواد مولکولارسیو:

راه حل مناسب در سیالات و گازها برای حذف آب است مواد مولکولارسیو همانند الک جاذب هستند که آب را از سیالات و گازها حذف می کند مواد مولکولارسیو و زئولت ها به دلیل داشتن ساختار سه بعدی می توانند جداسازی را با نتایج خالصانه بیشتری انجام دهند. این جاذب برای کاربردهای مختلفی در سیستم و دستگاه های تهویه استفاده می گردد که در واقع در این سیتم ها رطوبت زدایی را انجام می دهد. با منافذ یکسان و ریزی که دارد به راحتی می تواند آب را از گازها و میاعات دیگر جداسازی کند.

مواد کربن اکتیو:

این مواد همان زغال اکتیو است دارای تخلخل و منافذ بالایی است که به جذب ناخالصی ها کمک می کند. این مواد در واقع در تصفیه کننده های بزرگ و صنعتی نقش بسزایی دارد . مواد کربن اکتیو شکل های گوناگونی دارد و هرکدام از این اشکال در صنعت های مختلفی استفاده می شود نوع های مختلف کربن اکتیو به صورت پودری ، میله ای  و گرانولی است که براساس سایز باهم اختلاف دارند.