کمپرسور اسکرو کوپل دور متغیر

این کمپرسورها همانند کمپرسورهای کوپل مستقیم می باشد با این تفاوت که با بهره گیری از سیستم اینورتر امکان تغییر دور در الکتروموتور و واحد هواساز وجود دارد. این مزیت باعث می شود که بتوان در کمپرسورهای کوپل مستقیم تغییر هوادهی و فشار را ایجاد نمود.

مزایا:

• صرفه جویی در برق مصرفی

• امکان تنظیم فشار با توجه به نیاز دستگاه های خط تولید

• بالاترین بهره وری باتوجه به هزینه های برق مصرفی و عدم کارکرد کمپرسور در حالت آنلود

معایب:

• هزینه های اولیه این نوع کمپرسور به نسبت سایر کمپرسورها بیشتر است ( اینورترها دارای قیمت بالایی میباشند ولی باتوجه به صرفه جویی برق بوجود آمده در این نوع کمپرسوها ، در دراز مدت این هزینه جبران می شود)