کمپرسور اسکرو کوپل مستقیم

یکی از حرفه ای ترین روشهای انتقال دور و قدرت در کمپرسورها، کوپل مستقیم میباشد

در این روش الکتروموتور و واحد هواساز در یک راستا قرار می گیرند و نسبت انتقال دور یک به یک می باشد. بدین معنا که دور الکتروموتور بدون کم و کاست به واحد هواساز منتقل می گردد.

مزایا:

• اتلاف توان بسیار ناچیز بوده و قابل صرف نظر کردن می باشد.

• هیچگونه نیروی شعاعی به الکتروموتور و واحد هواساز وارد نمی گردد و عمر این دو قطعه افزایش می یابد.

• ایجاد صدای کمتر به نسبت کمپرسورهای تسمه ای

معایب:

• با توجه به الکتروموتورهای موجود در بازار دور واحد هواساز 3000rpm یا 1500rpm می باشد و محدودیت در فشار کاری و هوادهی بوجود می آید ( به نسبت کمپرسوهای تسمه ای )

• طول این کمپرسورها به نسبت کمپرسوهای تسمه ای بیشتر است.