سنگ چینی چیست؟

سنگ چینی چیست؟

سنگ چینی یا همان کریستال، توده سنگ های آهکی یا دولومیتی  هستند که در اثر عوامل درونی، نظیر درجه حرارت و فشار، دوباره متبلور شده اند و از این رو جزء سنگهای دگرگون به شمار می روند در نقاط مختلف از نظر میزان دگرگونی و بعضی ترکیبات شیمیایی متفاوت هستند.سنگ چینی اغلب دارای بلورهای درشت است. این بلورهای درشت وجه تمایز سنگ چینی با سنگهای کربناتی رسوبی است.از نظر ساختمان درونی سنگ و دانه بندی کریستال سنگ یک معدن با معدن دیگر متفاوت است. کانی اصلی تشکیل دهنده اغلب چینی ها کلیست است.سنگ چینی توده سنگ های آهکی یا دولومیتی هستند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات تماس

دسته بندی مقالات